Nowości

2011-06-02

Wstępna lista rankingowa wniosków
na otrzymanie wsparcia finansowego II nabór

więcej...
2011-05-14

Konkurs wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego
Własna firma – czas na sukces

więcej...
2011-05-11

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 1/WF/POKL/2011

więcej...
2011-05-10

Oferta pracy
– ocena wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oraz biznesplanów

więcej...
2011-05-06

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/WF/POKL/2011
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/WF/POKL/2011 dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego dla Uczestników projektu „Własna firma – czas na...

więcej...
2011-04-29

Biuro PKCDL – nieczynne
Informujemy, że 02 maja 2011 r. biuro PKCDL-FRDL będzie nieczynne.   Za niedogodność przepraszamy.

więcej...
2011-04-26

Zapytanie ofertowe nr 1/WF/POKL/2011
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „Własna firma – czas na...

więcej...
2011-04-20

Biuro PKCDL – nieczynne
Informujemy, że 22 kwietnia 2011 r. biuro PKCDL-FRDL będzie nieczynne.   Za niedogodność przepraszamy.

więcej...
2011-04-15

Lista wniosków rekomendowanych
do uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach I naboru Uczestników

więcej...

PKCDL

Naszym statutowym zadaniem jest rozwijanie idei samorządności obywatelskiej inicjowania uczestnictwa społeczeństwa w życiu publicznym. Jesteśmy pierwszą i największą organizacją pozarządową wspierającą samorządy terytorialne. W roku 2000 FRDL została Laureatem Nagrody Głównej Prezesa Rady Ministrów "Pro Publico Bono".